Εγκαταστάσεις

dk-lift

Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις μας

Σήμερα, οι εγκαταστάσεις μας απο­τελούνται από τα ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Κατερίνης, και από το νέο βιοτεχνικό χώρο παραγωγής και logistics επιφάνειας 700 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί βρίσκονται εκτός από τους χώρους παραγωγής, και χώροι για την εξυπηρέτηση των τμημάτων μελετών και διοικητικής υποστήριξης, ενώ ένα μικρό show room δημιουργεί­ται για την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Με τον αέρα και τις δυνατότητες που μας έδωσαν οι νέες εγκαταστάσεις, δημιουργήσαμε νέα προϊόντα, εμπλουτίζοντας τη γκάμα μας. Στις νέες εγκαταστάσεις στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φροντίζουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στη φύση.

DSC_0235 (2)